Nyhetsbrev for Storgata-prosjektet

Her melder du deg på som mottaker av nyhetsbrev fra byggeprosjektet
* Må fylles ut
Fyll ut om du er næringsdrivende, privatperson eller annet
Skriv inn navnet på bedriften/organisasjonen du representerer
Det midlertidige sporet går fra Nygata ved Oslo City, gjennom Stenersgata, Christian Kroghs gate og Hausmanns gate til dagens trasé ved Hausmannsgata holdeplass i Storgata
Det hjelper oss til å sende ut mest mulig relevant info